bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Skargi i wnioski

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach, jego zastępcę lub osobę upoważnioną:

Poniedziałek  godz. 9.00 - 14.00
Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach, ul. Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki lub przesyłać faksem na numer: (87) 566 - 40 - 06

Przyjmowanie korespondencji:

W sekretariacie Powiatowego Inspektoratu w Suwałkach, ul. Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego Dział VIII (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 - tekst jednolity).Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 09.03.2022
Podpisał: Marcin Birgiel
Dokument z dnia: 09.03.2022
Dokument oglądany razy: 2 690