bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 21.11.2016

21.11.2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach zawiadamia, iż na podstawie art 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r o Inspekcji Weterynaryjnej w związku z niemożnością wykonania ustawowych zadań Inspekcji zamierzam na rok 2017 na terenie miasta i powiatu Suwałk:

 1. Wyznaczyć lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do:
  • szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych
  • sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu, targowiskami zwierząt
  • badanie zwierząt umieszczanych na rynku przeznaczonych do wywozu oraz wystawienia świadectw zdrowia
  • sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt
  • sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia
  • sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem produktów mleczarskich
  • pobieranie próbek do badań
  • badań laboratoryjnego mięsa na obecność włośni
 2. Wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych:
  • Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
  • Wykonywanie szczepień ochronnych i badan rozpoznawczych

Wzór wniosku dostępny jest na stronie BIP PIW Suwałki w zakładce dokumenty do pobrania karty usług.
Osoby składające po raz pierwszy wnioski o wyznaczenie powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacje tych osób (Dz.U.2004.89.860).
Przyjmowanie wniosków w sekretariacie PIW Suwałki w dniach pn-pt 8.00-14.00 do dnia 30.11.2016.

Emeryci i renciści ubiegający się o wyznaczenie w roku 2017 winni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i opłacać składki do ZUS-u od minimalnego wynagrodzenia (tj. 2000 PLN). Kopie umowy o pracę prosimy dołączać do wniosku, podstawa prawna: ustawa z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2016.963)

Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 21.11.2016

Dokument oglądany razy: 4121
« inne aktualności